PROFIL

IUVENTUS CANTI

 

          Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina IUVENTUS CANTI

 • Súťaž vznikla v roku 1993 na počesť slávneho vrábeľského speváka, operného speváka európskeho mena a významného pedagóga Doc. Imricha Godina ako Celoslovenská spevácka súťaž Imricha Godina.

 • Cieľom súťaže je prispievať k zvyšovaniu umeleckej úrovne na školách a tým napomáhať výchove mladých spevákov.

 • Godinovu spevácku súťa každoročne organizuje Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble.                                                                       

 • Od roku 1995 vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 

 • Od roku 1999 súťaž nadobúda medzinárodný charakter.

 • Súťaž IUVENTUS CANTI vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov a zároveň ukazuje smer súčasného trendu slovenskej speváckej školy a škôl iných národov.

 • Pre mnohých spevákov znamená úspešný štart na Godinovej speváckej súťaži rozhodujúci krok na profesionálnu dráhu, na európske koncertné pódiá i svetové operné scény.

          Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke: www.iuventuscanti.com

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble
  Hlavná 1221/1, 952 01 Vráble
  /Mestský úrad Vráble 1. poschodie/
  IČO: 31827284
  DIČ: 2021025138
 • +421 37 783 34 76

Galéria