PROFIL

PROFIL

Základná umelecká škola vo Vrábľoch bola založená v roku 1989. 
Od roku 2000 škola nesie čestný názov slávneho vrábeľského rodáka, operného speváka európskeho mena a významného pedagóga Imricha Godina.                            

Škola poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.                                                                                Vychováva deti a mládeže umením a k umeniu.

ZUŠ  Imricha Godina má svoje sídlo v budove Mestkého úradu Vráble. 

Hranice mesta dávno prekračujú úspechy a ocenenia žiakov školy z rôznych celoslovenských a medzinárodných súťaží, festivalov a prehliadok doma i v zahraničí.          Školu absolvoval celý rad talentovaných žiakov, z ktorých mnohí študujú na konzervatóriách, stredných a vysokých umeleckých školách, stávajú sa profesionálni umelci, pôsobia v umeleckých telesách.  

Vrábeľská ZUŠ udržuje priateľské vzťahy s partnerskými umeleckými školami Základnou umeleckou školou Jindřicha Pravečaka Lanškroun, so ZUŠ Brno-Vevěrí a ZUŠ Banská Štiavnica, s ktorými realizuje spoločné projekty.             

Každoročne organizuje súťaž v klasickom sólovom speve pre spevákov do 35 rokov Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina IUVENTUS CANTI.

V roku 2010 spojila základné umelecké školy v regióne Požitavia a založila 
tradíciu organizovania koncertu a výstavy výtvarných prác žiakov konanú vždy v inom partnerskom meste Požitavia.           

Je členom Asociácie učiteľov hudby Slovenska,  Asociácie základných umeleckých škôl EMU  Slovakia  a Európskej únie hudobných súťaží mládeže EMCY Slovakia (European Music Competitions for Youth) 

 

 

Kontakt

  • Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble
    Hlavná 1221/1, 952 01 Vráble
    /Mestský úrad Vráble 1. poschodie/
    IČO: 31827284
    DIČ: 2021025138
  • +421 37 783 34 76

Galéria