PROFIL

RADA ŠKOLY

Mgr. Peter Miklossy / zástupca zriaďovateľa  / predseda

Eva Füleová / zástupca nepedagogických zamestnancov / podpredseda

Ing. Eva Repková / zástupca rodičov        

Mgr. Daniela Godová / zástupca rodičov 

Eva Haluzová, Dis. art / zástupca pedagogických zamestnancov                                

Mgr. art. Lenka Pavlíková, Dis. art / zástupca pedagogických zamestnancov 

Ing. Iryna Kučková / zástupca zriaďovateľa 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

 

Kontakt

  • Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble
    Hlavná 1221/1, 952 01 Vráble
    /Mestský úrad Vráble 1. poschodie/
    IČO: 31827284
    DIČ: 2021025138
  • +421 37 783 34 76

Galéria