PROFIL

VÝZNAMNÉ MEDZNÍKY

1989
Ľudová škola umenia
Založenie školy – Hudobný odbor, Výtvarný odbor                                                                                                                                                            Zabezpečenie priestoru pre školu v  budove Mestského národného výboru Vráble                                                                                            Vybudovanie základného materiálno-technického vybavenia školy                                                                                                                        Riaditeľ Eduard Štefánka

1990
Základná umelecká škola                                                                                                                                                                                Dobudovanie základného materiálno-technického vybavenia školy
Riaditeľ Ján Smieška

1991                                                                                                                                                                                                                                Seminár "Cirkevná hudba a jej miesto v súčasnosti" 
Lektori – Juraj Lexmann, Dušan Bill, Ľudovít Bakay, koordinátor Jozef Vrábel                                                                                                                  Registrácia celoslovenského speváckeho zobru zameraného na sakrálnu hudbu "Slovenský katolícky spevácky zbor" 

1992                                                                                                                                                                                                                                  ZUŠ Vráble sa stáva samostaným právnym subjektom /zriaďovateľ Školská správa Nitra                                                                                                Malé hudobné slávnosti  – Cyklus koncertov a výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ okresu Nitra                                                                                    Koncert prvých absolventov ZUŠ Vráble                                                                                                                                                                    Cyklus Celoslovenských školení dirigentov katolíckych speváckych zborov / Zámok Topoľčianky                                                                              Konkurz do celoslovenského speváckeho zboru zameraného na sakrálnu hudbu /neskôr Slovenský spevácky zbor ADOREMUS                       

1993                                                                                                                                                                                                                                Riaditeľka Viola Smiešková                                                                                                                                                                                      Koncert na pamiatku riaditeľa ZUŠ Vráble Jána Jána Smiešku / žiaci ZUŠ Vráble a ADOREMUS                                                                                      Nultý ročník Celoslovenskej speváckej súťaže v rámci Malých hudobných slávnosti                                                                                                      Riaditeľ Jozef Vrábel – od 1. septembra                                                                                                                                                                      Zriadenie literárno-dramatického odboru                                                                                                                                                                    

1994
Prvý ročník Celoslovenskej speváckej súťaže Imricha Godina za účasti 
Zriadenie tanečného odboru                                                                                                                                                                                  Spomienkový večer Johna Lennona v rámci cyklu Stretnutia s hudbou                                                                                                                           

1995
Celoslovenská spevácka súťaťaž Imricha Godina pod záštitou Ministerstva školstva SR

1998
Celoslovenská spevácka súťaž Imricha Godina členom EMCY Slovakia – Európskej únie hudobných súťaží mládeže                                            Založená spolupráca s Arborétom Mlyňany / Ambrózyho dni

1999
Založená spolupráca s partnerskou školou ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun
Vznik tanečného súboru Klik-Klak pod vedením učiteľky Hany Kokavcovej
Prvý ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina IUVENTUS CANTI

2000
Ministerstvo školstva SR udeľuje škole čestný názov Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble
Vstup do organizácie Asociácia učiteľov hudby Slovenska
Muzikál Čin-Čin

2001
Založená spolupráca s partnerskou školou ZUŠ Brno Vevěří                                                                                                                                Založenie tradície organizovania Školského plesu ZUŠ Vráble  

2002
Rodičovské združenie pri ZUŠ Imricha Godina sa stáva členom Slovenskej rady rodičovských združení

2003
Projekt s partnerskou školou ZUŠ Brno Vevěří Mluvíme tancem
Založenie divadelného súboru Caput

2004
Založenie džezovej skupiny LK-Band pod vedením učiteľa Ľudovíta Kuruca
Projekt partnerských škôl Pocta Chopinovi
Účasť v programe I. Európskeho festivalu umeleckého školstva

2005
Muzikál Pinocchio – premiéra                                                                                                                                                                                            Hudba – Ľudovít Kuruc, Scéna – Ivan Horník, Choreografia – Hana Kokavcová,  Réžia – Štefan Jurčo
Projekt s partnerskou ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun Výtvarný plenér                                                                                                                 

2006                                                                                                                                                                                                                              Muzikál Pinocchio – 45 repríz Slovenská a Česká republika                                                                                                                                    Pocta Mozartovi  – projekt s partnerskou školou ZUŠ Brno Veveři                                                                                                                     Slovenská hudba  – projekt s partnerskou ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun a ZUŠ Brno Vevěří                                                                                Česká a Slovenská hudba – projekt s partnerskou ZUŠ ZUŠ Brno Vevěří  

2007
Vstup do organizácie Asociácia umeleckých škôl Slovenskej republiky EMU Slovakia
Projekt s partnerskou ZUŠ Jinřicha Pravečka Lanškroun Haydn a jeho súčasníci                                                                                                              Koncert k 100. výročiu narodenia Imricha Godina /žiaci partnerských škol a Panstwowej Szkoly Muzycznej w Gliwicach (PL) 

2008
Účasť v programe III. Európskeho festivalu umeleckého školstva
Projekt s partnerskou ZUŠ Jinřicha Pravečka Lanškroun Tvorivé dielne 

2009
25. výročie založenia školy – Koncert a výstava výtvarných prác partnerských škôl                                                                                                       Hostia: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala                                                                                                                                         
Jozef Remenár / klavír, Radovan Šranko / husle / ZUŠ Imricha Godina Vráble                                                                                                                Slovenský spevácky zbor ADOREMUS  
Vydanie profilového CD ZUŠ Imricha Godina Vráble Viva la musica 

2010
Založenie tradície – Koncert a výstava žiakov ZUŠ Požitavia (Zlaté Moravce, Vráble, Šurany, Nové Zámky, Hurbanovo) – Prvý ročník                            Koncert venovaný pamiatke  Andreja Kucharského, operného speváka, čestného občana mesta Vráble, žiaka Imricha Godina                                    účinkujúci Ilya Sylchukov / barytón/ sólista Bieloruskej štátnej opery,                                                                                                                         laureát XII. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina IUVENTUS CANTI 2010 

2012
IUVENTUS COLORIS – Prehliadka výtvarných prác žiakov umeleckých škôl                                                                                                                      AVE MÁRIA – Farský kostol Preblahoslavenej Panny Márie                                                                                                                                                HRADY, MÝTY, LEGENDY – Stoličný dom – Múzeum 

2013
Založená spolupráca s partnerskou školou ZUŠ Banská Štiavnica 

2014                                                                                                                                                                                                                        25.výročie založenia školy – Koncert a výstava výtvarných prác žiakov partnerských škôl, účinkujúci – žiaci partnerských škôl                                   Koncert a výstava žiakov ZUŠ Požitavia                                

2015                                                                                                                                                                                                    Gitarový workshop s Chrisom Woodsom Groove (GB)   

2017                                                                                                                                                                                                        Majstorské spevácke kurzy sopranistky Márie Temesi (H)                                                                                                                                              Cyklus koncertov – Klavírne štvrtky v kaviarni Esprit 
Koncert "Stará hudba" a výstava výtvarných prác žiakov partnerských škôl 

2018                                                                                                                                                                                                      Zriadenie elokovaného pracoviska – Tanečný odbor /Gymnázium Vráble/
Rekonštrukcia budovy Mestského úradu Vráble a ZUŠ Imricha Godina Vráble

2019                                                                                                                                                                                                      Koncert a výstava žiakov ZUŠ Požitavia                                                                                                                                                                          Premiera skladby Žitava od Ľudovíta Kuruca, učiteľa ZUŠ Imricha Godina, v spoločnom naštudovaní škôl žiakov ZUŠ Požitavia 

 

 

Kontakt

  • Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble
    Hlavná 1221/1, 952 01 Vráble
    /Mestský úrad Vráble 1. poschodie/
    IČO: 31827284
    DIČ: 2021025138
  • +421 37 783 34 76

Galéria